Prawa autorskie

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie „www.palaceslaska.pl” należą do ich autorów.

2. Ewentualnie użyte znaki towarowe (wyłącznie w celach informacyjnych) należą do ich właścicieli.

3. Strony wskazywane w linkach, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.

4. Materiały umieszczone na stronie podlegają ochronie. Materiały zaczerpnięte będą oznaczane podpisem: „źródło…” lub innym równoważnym. Wykorzystywanie ich musi zostać poprzedzone uzyskaniem zgody właścicieli praw autorskich – w zależności od nałożonych na nie ograniczeń.

5. Kopiowanie (w całości lub w części), powielanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronie ”www.palaceslaska.pl” utworów - dozwolone są wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich, każdorazowo o wydanie takiej zgody należy zwrócić się do właściciela praw autorskich za pośrednictwem zakładki "Kontakt" będącej elementem strony internetowej www.palaceslaska.pl. Korzystanie z informacji dostępnych na tej stronie może się odbywać wyłącznie w  sposób zgodny z prawem.

6. Uzyskanie zgody na wykorzystanie utworów jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przytoczenia ich w postaci niezmienionej z widocznym i jednoznacznym  oznaczeniem źródła („źródło: „www.palaceslaska.pl””) oraz z aktywnym linkiem do strony.

7. Tworzenie hiperłączy (linków) do strony „www.palaceslaska.pl” i jej podstron dozwolone jest, bez występowania z zapytaniem o zgodę, a także równoznaczne jest ze zobowiązaniem się do umieszczenia ich w sposób wskazujący wyraźnie na pochodzenie linków oraz na stronę do jakiej prowadzą.

8. Zabraniamy umieszczania linków do strony, między innymi, w przypadkach gdy:

  • Opis, kontekst, lub sposób ich umieszczenia mógłby wprowadzać odbiorców w błąd.
  • Przedstawiałby on stronę „www.palaceslaska.pl” w niekorzystnym świetle – na przykład w wyniku nieracjonalnej i niepopartej faktami, nie konstruktywnej i wykraczającej poza granice dobrego smaku, krytyki.
  • Jeśli sposób umieszczenia linku przyczyniłby się do naruszenia dobrego imienia autorów i innych chronionych prawem dóbr.
  • Na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
  • Jeśli odnośnik stanowiłby główną i przeważającą część strony, na której został zamieszczony.
  • W sposób, który eliminowałby adres URL strony z pola adresowego przeglądarki, po przejściu linkiem do strony „www.palaceslaska.pl”

9. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zgody na umieszczenie linku do strony „www.palaceslaska.pl” – bez podawania przyczyny i w każdym momencie.

10. Wszelkie informacje umieszczone na stronie „www.palaceslaska.pl” służą tylko do celów informacyjnych, przygotowano je w oparciu o różne źródła (umieszczane sukcesywnie w bibliografii), wiedzę własną i bezpośrednie (subiektywne) obserwacje. Mimo starań pewne informacje mogą ulegać zdezaktualizowaniu (przykładowo: rozkłady jazdy, dostępność środków transportu, stan obiektów) – w związku z tym użytkownicy korzystający z nich robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

11. Administratorzy srewisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczanych utworów w przypadku gdy nie są one ich autorstwa, jednocześnie zobowiązują się do możliwie najwnikliwszej ich anlizy pod kątem rzetelności wykonania.

 

 

Joomla templates by a4joomla