Powiat wołowski, gmina Wołów

(nazwa niemiecka Schlanowitz, w latach 1936-1945 Föhrenwalde, Kreis Wohlau)

 

Zabytki w Sławowicach

Do rejestru zabytków w Sławowicach wpisano zespół dworski, XVIII-XIX w.: dwór, szachulcowy, nr rej.: 453/W z 28.06.1979r,; park, nr rej.: A/2612/452/W z 28.06.1979r. Ponadto w ewidencji zabytków znajdują się m.in. kolejne zabudowania zespołu dworskiego: stodoła, dom mieszkalny i dawna gorzelnia (nr 27), dom mieszkalny (nr 25), mur z bramą, cmentarz rodowy.

 

Miejscowość wzmiankowana w 1301 roku jako Slatnowitz. W 1830 roku właścicielem dóbr rycerskich był Pan Köpke. Według opisu Sławowic w wiosce znajdował się dwór i folwark. W 1842 roku majątek nabył Pan Harrer. Pozostał jego właścicielem przynajmniej do 1845 roku. W tym czasie w Sławowicach wzmiankowano dwór i folwark. W 1872 roku posiadłość znajdowała się w rekach porucznik w stanie spoczynku von Ohnesorge. Według księgi adresowej z 1894 roku dobra o powierzchni 554ha - w tym 320ha pól uprawnych, 21ha łąk, 200ha lasu, 1ha stawów, 12ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków – należały do Paula Hochmutha. W 1912 roku właścicielem majątku liczącego 551ha (w tym 250ha pól uprawnych, 20ha łąk, 40ha pastwisk, 232ha lasu, 1ha stawów, 1ha parku, 2ha ogrodu, 5ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków) był Dr Paul Allendorff. W 1937 roku majątek w Sławowicach i jeden folwark należały nadal do dr Paula Allendorffa. Powierzchnia włości wynosiła 577ha, w tym 225ha pól uprawnych, 20ha łąk, 5ha pastwisk, 320ha lasu, 1ha stawów, 1ha parku, 2ha ogrodu, 3ha dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Po zakończeniu drugiej wojny światowej posiadłość przejęło państwo polskie. W czasach Polski Ludowej dwór został zaniedbany i zdewastowany. Przez lata zabytek należał do Urzędu Miasta i Gminy Wołów. Do 1990 roku budynek częściowo użytkowano. W kolejnych latach opuszczony dwór nabył prywatny inwestor. Około 2009 roku prowadzono prace remontowe. W 2014 roku zabytek był już wyremontowany. Teren wokół otacza ogrodzenia, dwór można zobaczyć z zewnątrz, z pewnej odległości. Na południowy-zachód od dawnej rezydencji rozciąga się park. W kierunku północno-wschodnim ciągną się zabudowania pofolwarczne. Część z nich jest użytkowana, inne doprowadzone do ruiny zostały porzucone.

Pierwotny barokowy dwór ufundowano pod koniec XVIII wieku. Rezydencję przebudowano w dziewiętnastym stuleciu. Budynek murowany z cegły, częściowo wzniesiony w konstrukcji szkieletowej, podpiwniczony, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami. Fasada (elewacja północno-wschodnia) od strony dziedzińca folwarcznego, z centralnym głównym wejściem, poprzedzonym portykiem kolumnowym, zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Brak przedwojennych fotografii i utrudniony dostęp do zabytku uniemożliwiają jego dokładniejszy opis.

 

Sławowice położone są około 7 kilometrów na północny-wschód od Wołowa. Z miasta powiatowego najlepiej wyjechać ulicą Garwolską, która przez Garwołów prowadzi do Sławowic. Zespół dworski znajduje się na północnym krańcu Sławowic, na lewo od drogi z Wołowa. Samochód można zaparkować przy zabudowaniach gospodarczych dawnego folwarku, w niewielkiej odległości od parku i rezydencji.  

 

Damian Dąbrowski,

Maj 2016r.

 

Joomla templates by a4joomla