Powiat wrocławski, gmina Długołęka

(nazwa niemiecka: Sapraschine, w latach 1936-1945 Lindenhof, Kreis Trebnitz)

 

Zabytki w Zaprężynie

Do rejestru zabytków w Zaprężynie wpisano zespół pałacowy, z lat 1880-90, nr rej.: A/3806/643/W z 23.04.1990r.: pałac, park (otoczenie pałacu).

Miejscowość wzmiankowano w 1342r. jako Zampranschino, w 1357r. - Saprasin, a w 1373r. pod nazwą Sapraschin. Na przestrzeni wieków wioska dzieliła się na dwie części: Zaprężyn Dolny i Górny. Właścicielami dóbr rycerskich w Zaprężynie byli m.in. przedstawiciele rodów von Ohm, Freytag, von Dobschütz, von Dreski, von Vollgnad, von Koschenbar, von Debschütz, von Pogrell, von Poser, von Strachwitz. Przez większą część dziewiętnastego stulecia majątek należał do rodziny Matzke. Kolejnymi jego posiadaczami byli: Eduard von Wietersheim, Max Hübner, Pani Dolores von Raczek, z domu von Raczek. W 1937 roku włości Pani von Raczek liczyły 288,32ha, w tym 253,25ha pól uprawnych, 17,5ha łąk, 5,32ha lasu i parku, 1ha ogrodu, 8,25ha grobli, dróg, podwórzy gospodarczych i innych użytków. Przy folwarku działała mleczarnia.

 

W opisach miejscowości z 1785, 1830 i 1845 roku wzmiankowano pałac i folwark. Według rejestru zabytków obecnie istniejąca rezydencja powstała pomiędzy 1880 a 1890 rokiem. Być może w miejscu starszej siedziby, a może jako efekt jej przebudowy. Inwestorem był zapewne Eduard von Wietersheim. Po 1945 roku majątek przejęło państwo polskie. W pałacu urządzono roszarnię lnu. Z czasem zabytek zamieniono w wielorodzinny budynek mieszkalny. W latach 80. XX wieku rezydencja należała do Państwowego Funduszu Ziemskiego i czterech właścicieli indywidualnych. Następnie obiekt był współwłasnością gminy i lokatorów. Od 2001 roku pałac jest własnością prywatną. Teren wokół ogrodzony, budynek można zobaczyć z zewnątrz. W zabytku powoli prowadzone są prace remontowe. Do pałacu przylega park z pojedynczymi ciekawymi okazami starodrzewu.        

Zaprężyn położony jest około 25 kilometrów na północny-wschód od Wrocławia. Zespół pałacowy znajduje się w centrum miejscowości, na północ od głównej drogi.

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2018r.

 

Joomla templates by a4joomla