Powiat głubczycki, gmina Branice

(nazwa niemiecka Löwitz, Kreis Leobschütz)

 

Zabytki w Lewicach

Do rejestru zabytków w Lewicach wpisano kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny, pochodzący z 1834r. (nr rej.: 1175/66 z 19.02.1966r.).

 

W XV wieku część Lewic należała do rodziny von Stosch. Na przełomie siedemnastego i osiemnastego stulecia majątek był własnością Franza Albrechta barona von Skrbenski. Następnie przez długi czas posiadłość pozostawała w rękach najpierw baronów, a z czasem hrabiów von Sedlnitzki. Według źródła z 1830 roku właścicielem dóbr rycerskich Lewice był hrabia Johann Karl von Sedlnitzky. W miejscowości wzmiankowano pałac, folwark, 139 domów, kościół i szkołę katolicką, wiatrak. Lewice liczyły 752 mieszkańców, w tym 751 katolików i 1 ewangelika. W 1837 roku hrabia von Sedlnitzky, starosta powiatu głubczyckiego za sumę 62600 talarów sprzedał majątek w Lewicach miejscowym chłopom. Według opisu wioski z 1845 roku znajdował się w niej jeszcze pałac i folwark. Poza tym był w wiosce kościół i szkoła katolicka, gorzelnia, 2 wiatraki. Lewice zamieszkiwało 914 osób, w tym zaledwie 6 ewangelików. W wiosce hodowano m.in. 700 owiec merynosów i 392 sztuki bydła rogatego. W kolejnych źródłach i księgach adresowych brak informacji o majątku w Lewicach. Zapewne niedługo po sprzedaży włości miejscowym chłopom rozebrano pałac, po którym dziś nie ma śladu. Ciekawym obiektem w wiosce jest zabytkowy spichlerz. Wokół niego nowsze zabudowania gospodarcze, pozostałość po gospodarstwie rolnym z czasów Polski Ludowej.

Lewice położone są około 13 kilometrów na południe od Głubczyc. Z miasta powiatowego dojazd możliwy drogami lokalnymi przez Bogdanowice, Włodzienin. Dawne gospodarstwo rolne z zabytkowym spichlerzem znajduje się w północnej części Lewic, na zachód od drogi Lewice – Zubrzyce.

 

Damian Dąbrowski,

Grudzień 2017r.

 

Joomla templates by a4joomla