Powiat namysłowski, gmina Namysłów

(nazwa niemiecka: Lankau, Kreis Namslau)

 

 

Rys historyczny i stan obecny:

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana około 1300 r., jako „Lanka” - zniekształcona forma słowa „łąka”. W szesnastym stuleciu pojawiła się funkcjonująca do dziś nazwa Łączany. Braki w materiałach źródłowych uniemożliwiają dokładne prześledzenie losów miejscowości na przestrzeni dziejów. Wioska z pewnością na początku XIX w. należała do jednej z linii rodziny von Prittwitz und Gaffron. Około 1839 r. Helena Fryderyka von Prittwitz wyszła za mąż za Ferdynanda Henryka Zygmunta Pfoertner von der Hoelle, któremu wniosła w wianie łączańskie dobra. W 1851 r. pożar zniszczył pałac w Łączanach. W jego miejscu rodzina Pfoertner von der Hoelle w latach 1853-54 ufundowała nowy, neogotycki budynek. Pałac mimo przebudowy w 1915 r., zachował cechy charakterystyczne dla tzw. stylu Tudorów. Zabytek w dobrym stanie przetrwał czas Polski Ludowej, kiedy należał do miejscowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W 2009 roku pałac w pogarszającym się stanie technicznym został wystawiony na sprzedaż przez prywatnego właściciela. Rezydencję można było zobaczyć tylko z zewnątrz.

 

Stan pałacu we wrześniu 2009 roku

 

Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni ok. 7 ha. Początki cennego założenia parkowego sięgają XVIII w. W dziewiętnastym stuleciu park został przekształcony w stylu romantycznym. W jego drzewostanie dominują rodzime gatunki liściaste: jesion wyniosły, lipa drobno - i szerokolistna, wiąz szypułkowy, klon jawor i dąb szypułkowy. Z innych gatunków występują: buk zwyczajny odmiany purpurowej, kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, modrzew europejski, sosna zwyczajna i sosna czarna.

 

Pałac i park w Łączanach w sierpniu 2014r.

 

Wzniesiony w latach 1853-54 neogotycki pałac w Łączanach ma ciekawą, skomplikowaną bryłę, jakby złożoną z połączonych ze sobą kilku prostopadłościanów. Budynek murowany z cegły, potynkowany, zbudowany na planie zbliżonym do litery „L”, dwukondygnacjowy, nakryty płaskimi dachami pulpitowymi. Fasada dziewięcioosiowa, z asymetrycznie umieszczonym głównym wejściem, poprzedzonym gankiem podtrzymującym balkon. Obok kwadratowa, czterokondygnacyjna wieża, stanowiąca dominantę obiektu. Bryłę pałacu urozmaicają liczne ryzality, taras w elewacji ogrodowej i  neogotyckie detale: sterczyny, blankowanie, nadokienniki.

 

Stan pałacowych wnętrz w sierpniu 2014 roku

 

Do rejestru zabytków sztuki pałac w Łączanach wpisano 10 marca 1977 r., pod nr rej.: 2026/77. Ponad rok później (17.11.1978 r.) do rejestru dopisano również park, nr rej.: 34/78.

 

Informacje praktyczne i dojazd:

Dojazd komunikacją publiczną do Łączan jest możliwy, ale bardzo trudny i czasochłonny. W pierwszej kolejności należy dotrzeć do Namysłowa, najlepiej pociągiem z Katowic lub Tarnowskich Gór, z przesiadką w Kluczborku. Następnie z Namysłowa do Łączan kursują autobusy PKS, niestety jeżdżą one tylko cztery razy dziennie. Wybierającym podróż samochodem proponuję jechać z Gliwic autostradą A4 w kierunku Wrocławia do węzła Nogawczyce, a następnie DK 88 do Strzelec Opolskich. Dalej DK 94 do Opola i DK 454 w kierunku Namysłowa. W miejscowości Ziemiełowice z tej ostatniej trasy należy skręcić w prawo w lokalną drogę do Łączan. Odległość: w jedną stronę nieco ponad 120 km. Na miejscu samochód można zaparkować przy blokach znajdujących się w pobliżu zespołu pałacowo- parkowego.

 

Damian Dąbrowski,

Lipiec 2010 r., aktualizacja sierpień 2014r.

Joomla templates by a4joomla